Pravila Privatnosti

ROCKWOOL Adriatic d.o.o. („ROCKWOOL“) predan je zaštiti vaše privatnosti. Zaštita osobnih podataka važna nam je, a osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s primjenjivim zahtjevima za zaštitu podataka, a posebice Općom uredbom o zaštiti podataka („OUZP“) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Zbog toga je ROCKWOOL implementirao skup Obvezujućih korporativnih pravila („OKP“) kojima je uveo zahtjeve za zaštitu podataka koji će obvezivati ROCKWOOL Grupu diljem svijeta.

U vezi s našim poslovnim aktivnostima, kao voditelji obrade podataka obrađujemo osobne podatke svojih kupaca, kandidata za zaposlenje, dobavljača, korisnika naših mrežnih stranica i aplikacija, kao i posjetitelja i ostalih trećih strana, kako je detaljnije opisano u odjeljku C.

Ovom Izjavom o privatnosti obavještavamo vas o tome koje osobne podatke obrađujemo, kako ih prikupljamo i u koje ih svrhe smijemo koristiti. Nadalje, obavijestit ćemo vas o vašim pravima u svojstvu ispitanika.

Ova Izjava o privatnosti podijeljena je na zasebne odjeljke kako biste lakše mogli pronaći određeno područje u nastavku.

© ROCKWOOL 2024. Sva prava pridržana